0-850-8855519

Makale Yazım Kursu

Makale Yazım Kursu

Amaç
Kurs makale yazma becerisini geliştirmek isteyen, sağlık alanında çalışan araştırmacılar için düzenlenmektedir. Kursta yayın etiği de dahil olmak üzere makale yazmanın teorik ve pratik yönleri, makalenin gönderileceği doğru dergiyi seçmek ve yazıların incelenmesinde editörler ve hakemler tarafından dikkat edilen özelliklerinin neler olduğunu kapsamaktadır.

Başlıklar

 • Makale yazmanın amaçları
 • Yayın için bir konu seçmek ve odaklanmak (araştırma problemi)
 • Makalenizi yayınlatmak için gerekli ipuçları
 • Makale türleri
 • Makalenin bölümleri (Özet, Giriş, Gereç ve Yöntem, Sonuçlar, Tablolar, Rakamlar, Tartışma, Sonuç, Referanslar)
 • Makalede istatistiğin önemi
 • Makalenin gönderileceği derginin seçimi
 • Makale teslimi (format, kapak mektubu)
 • Editörler ve hakemler ne ister?
 • Editörün ve hakemlerin önerilerine yanıt hazırlanması ve makalenin revizyonu
 • Yazarlık ve yayın etiği

Atölye çalışması
Yayınlanmış makale örnekleri ile birlikte katılımcıların yayınlanmak üzere göndermeyi planladığı makaleler irdelenecek ve örnek düzenlemeler sunulacaktır.

Dil: Türkçe veya İngilizce

Süre: 1.5 gün